Услуги по прилагане на спогодби за избягване на двойното данъчно облагане


Представляване на чуждестранното лице при доказване на основания за прилагане на спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане чрез организиране и изпълнение на процедура по подаване на искане и получаване на становище, съгласно чл. 135 – 142 от ДОПК.


Цените са по споразумение и се определят в размер от 3 до 5% от стойността на дохода.


НАЗАД